Φαινώ

Φαινώ
Φαινώ
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • φαίνω — A ren. pres subj act 1st sg φαίνω A ren. pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαίνω — (I) Α βλ. φαίνομαι. (II) ΝΜ βλ. υφαίνω …   Dictionary of Greek

  • φαίνω — βλ. υφαίνω …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • φανοῦσιν — φαίνω A ren. aor part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) φαίνω A ren. aor subj pass 3rd pl (epic) φαίνω A ren. fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) φαίνω A ren. fut ind act 3rd pl (attic epic doric) φανάω pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαῖνον — φαίνω A ren. pres part act masc voc sg φαίνω A ren. pres part act neut nom/voc/acc sg φαίνω A ren. imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) φαίνω A ren. imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαίνεσθον — φαίνω A ren. pres imperat mp 2nd dual φαίνω A ren. pres ind mp 3rd dual φαίνω A ren. pres ind mp 2nd dual φαίνω A ren. imperf ind mp 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαίνετον — φαίνω A ren. pres imperat act 2nd dual φαίνω A ren. pres ind act 3rd dual φαίνω A ren. pres ind act 2nd dual φαίνω A ren. imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φάνῃ — φαίνω A ren. aor subj mp 2nd sg φαίνω A ren. aor subj act 3rd sg φά̱νῃ , φαίνω A ren. aor subj mid 2nd sg (doric) φά̱νῃ , φαίνω A ren. aor subj act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεφασμένα — φαίνω A ren. perf part mp neut nom/voc/acc pl πεφασμένᾱ , φαίνω A ren. perf part mp fem nom/voc/acc dual πεφασμένᾱ , φαίνω A ren. perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) φημί Spir. Prooem. perf part pass neut nom/voc/acc pl πεφασμένᾱ , φημί …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαείνῃ — φαίνω A ren. pres subj mp 2nd sg φαίνω A ren. pres ind mp 2nd sg φαίνω A ren. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”